Anàlisi i diagnòstic de la transferència de la UOC


Anàlisi i diagnòstic de la transferència de la UOC

És una tendència creixent que el coneixement que es genera en el sí de les universitats estigui cada vegada més alineat amb les necessitats de la societat, tant presents com futures. Conscient d’això, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ens ha encarregat que l’ajudem a articular la transferència del coneixement i de la innovació derivada de la seva activitat en un model organitzatiu transversal i integral.

Davant d’un projecte tant enriquidor, el primer que hem fet ha estat desenvolupar un document marc que recull les tendències actuals i la recent evolució que ha experimentat el terme “transferència del coneixement” en entorns acadèmics de referència.

Aquest exercici ens ha permès definir el guió d’una sèrie d’entrevistes que hem realitzat a tots els actors clau en transferència i innovació de la UOC. Les seves respostes han estat essencials per identificar quins són els mecanismes a través dels quals la universitat transfereix la seva tecnologia i coneixement a la societat. Després d’anàlisis i reflexions amb els responsables de la UOC, el resultat ha estat la definició d’una proposta d’accions que esperem sigui d’utilitat per sistematitzar l’intercanvi de coneixement de la universitat i per consolidar el seu rol en la transformació social.