Anunci a Nature sobre UOC R&I


Anunci a Nature sobre UOC R&I

En el número del 25 de novembre de 2016, la revista Nature –una de les publicacions científiques amb major índex d’impacte– incorporava unes pàgines sobre la recerca catalana a la secció NatureJobs que duia per títol Spotlight on Catalonia. Des de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ens van encarregar elaborar els continguts i el disseny per a un anunci a mitja pàgina que posés l’accent sobre la recerca de la universitat, sobretot en l’àmbit de la salut.

El resultat és el que veieu en l’encapçalament, en el qual ja s’integrava la recent estrenada nova imatge corporativa de la UOC i marques derivades, com UOC R&I. L’objectiu va consistir en mostrar la varietat de la recerca que es du a terme a la universitat, tot destacant un centre de recerca consolidat l’IN3, un de futura creació com l’eHealth Center, una spin-off com Open Evidence i l’Escola de Doctorat.