AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL LSSI – CE

 

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Ubikmediacien S.L. us informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, informa de les següents dades:

 

El titular d’aquest lloc web és: Ubikmediacien S.L.

NIF: B65642407

Domicili social: Carrer Gran de Gràcia 1, 4º 2ª, 08012 Barcelona.

 

 

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal us atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que es reflecteixen aquí. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

 

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen a Ubikmediacien S.L. o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que pugui ser necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual és responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis que Ubikmediacien S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics d’Ubikmediacien S.L., dels seus proveïdors o d’altri, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. Ubikmediacien S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu parer, no siguin adients per a la seva publicació. En qualsevol cas, Ubikmediacien S.L. no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Ubikmediacien S.L. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que contingui (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Ubikmediacien S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Ubikmediacien S.L. Pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a ús personal i privat. L’USUARI s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’Ubikmediacien S.L.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Ubikmediacien S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de cap naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

MODIFICACIONS

Ubikmediacien S.L. es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que cregui oportunes en el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests es presentin o localitzin en el seu portal.
ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web hi hagi enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, Ubikmediacien S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, Ubikmediacien S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’EXCLUSIÓ

Ubikmediacien S.L. es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’altri, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

 

ASPECTES GENERALS

Ubikmediacien S.L. perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

Ubikmediacien S.L. pot modificar en qualsevol moment les condicions determinades aquí, i publicar-les degudament com apareixen aquí.

La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres que es publiquin degudament.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Ubikmediacien S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat indicada anteriorment.