Consultoria

Uns 10 centres i grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) havien de renovar el segell TECNIO proporcionat per ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. TECNIO és la marca creada per ACCIÓ que aglutina els...

Davant el creixent interès per potenciar l'ocupabilitat dels alumnes d'educació superior, són moltes les universitats que han desenvolupat serveis professionals i actuacions orientades a potenciar la inserció laboral dels seus estudiants titulats. Precisament amb l'objectiu d'oferir uns serveis integrats d'orientació professional pròxima a l'mercat, contínua i...

Recentment, el bufet internacional Uría Menéndez ens ha demanat la nostra col·laboració en el disseny d'una estratègia de comunicació mediambiental per a una companyia energètica en situació de crisis de comunicació. La comunicació mediambiental és un aspecte de gran rellevància per a qualsevol empresa industrial, essent...

És una tendència creixent que el coneixement que es genera en el sí de les universitats estigui cada vegada més alineat amb les necessitats de la societat, tant presents com futures. Conscient d'això, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ens ha encarregat que l'ajudem a...

La Fundació Bancària "la Caixa" va llançar a finals de 2017 una convocatòria per finançar projectes de recerca en biomedicina dotada amb un total de 12 milions d'euros. La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de donar suport a la recerca capdavantera en ciències de la salut...

Aquesta va ser la idea de partida de la sessió formativa que vam impartir el 26 de setembre per encàrrec d'ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. La sessió s'emmarcava en el cicle d'activitats de l'Enterprise Europe Network (EEN),...