Consultoria

Davant el creixent interès per potenciar l'ocupabilitat dels alumnes d'educació superior, són moltes les universitats que han desenvolupat serveis professionals i actuacions orientades a potenciar la inserció laboral dels seus estudiants titulats. Precisament amb l'objectiu d'oferir uns serveis integrats d'orientació professional pròxima a l'mercat, contínua i...

Recentment, el bufet internacional Uría Menéndez ens ha demanat la nostra col·laboració en el disseny d'una estratègia de comunicació mediambiental per a una companyia energètica en situació de crisis de comunicació. La comunicació mediambiental és un aspecte de gran rellevància per a qualsevol empresa industrial, essent...

És una tendència creixent que el coneixement que es genera en el sí de les universitats estigui cada vegada més alineat amb les necessitats de la societat, tant presents com futures. Conscient d'això, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ens ha encarregat que l'ajudem a...

La Fundació Bancària "la Caixa" va llançar a finals de 2017 una convocatòria per finançar projectes de recerca en biomedicina dotada amb un total de 12 milions d'euros. La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de donar suport a la recerca capdavantera en ciències de la salut...

Influeixen els estereotips de gènere en l'elecció d'estudis? Segons el grup de recerca GenTIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), els rols i estereotips de gènere que persisteixen a la nostra societat influeixen en l'autopercepció de competències de noies i nois i condicionen les seves...

Durant el 2016 els Estudis de Ciències de la Salut (ECS) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) van obtenir uns magnífics resultats, amb xifres destacades com un creixement de més del 60% en nombre de matrícules respecte a 2015. Així mateix, també va ser...