Projectes Europeus

En el marc del projecte europeu SPINteams, i de la mà de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), hem desenvolupat un dels mòdul del programa de formació Would Be Entrepreneur, destinat a millorar les capacitats empresarials dels emprenedors universitaris de tota Europa. Amb el mòdul...

Fa ben poc us comentàvem que havíem dut a terme un taller de comunicació científica en el marc d'una trobada del projecte PhD-PI3K, que coordina l'IDIBELL i del qual UbiK és partner associat. Doncs bé, aprofitant la presència de tots els investigadors del projecte en...

El 20 de setembre vam dur a terme un taller sobre comunicació científica per als doctorands del projecte PhD-PI3K, liderat per l'IDIBELL i del qual som partner associat. La sessió va combinar apunts teòrics amb activitats pràctiques amb l'objectiu de proporcionar eines als joves investigadors...

Com ja us vam comentar, des de mitjans de 2015 que treballem amb l'equip coordinador del projecte europeu RRI Tools per a l'elaboració de diversos productes de comunicació vinculats al projecte. RRI és l'acrònim anglès de Responsible Research and Innovation, una estratègia de la UE...

Fa uns mesos us informàvem de la posada en marxa de la web del projecte PhD-PI3K, un Marie Sk?odowska-Curie Innovative Training Network coordinat des de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Si bé la web és un producte de comunicació important, no és l'únic. El mes...

El passat mes de juny va començar el nostre camí en el projecte europeu RRI Tools, finançat pel Setè Programa Marc (FP7). Liderat per la Fundació "La Caixa" i amb la participació de 25 institucions europees més, aquest projecte persegueix col·laborar en la definició i...