COMUNICACIÓ DE CRISIS EN EL SECTOR MEDIAMBIENTAL PER A URÍA-MENÉNDEZ

UriaMenendez


COMUNICACIÓ DE CRISIS EN EL SECTOR MEDIAMBIENTAL PER A URÍA-MENÉNDEZ

A mitjan 2018, el bufet internacional Uría Menéndez es va posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos que dissenyéssim una estratègia de comunicació mediambiental per a una companyia energètica en situació de crisi de comunicació.

Per fer-ho, vam col·laborar juntament amb advocats mediambientals en l’elaboració d’una sèrie d’informes científico-tècnics que, mantenint sempre el rigor científic, adaptaven els seus missatges comunicatius segons els diferents públics receptors, en concret, governamentals i ciutadania. Conscients, com som, que la comunicació mediambiental té gran rellevància per a qualsevol empresa industrial, i que és essencial fer una divulgació transparent i franca dels impactes ambientals de les activitats que genera, els vam oferir assessorament estratègic i de gestió de crisis de comunicació.

D’aquesta manera, els vam ajudar a apropar l’activitat de la companyia a veïns, associacions ecologistes i institucions públiques, la qual cosa va contribuir a la bona sintonia entre l’empresa i el seu entorn.