Benchmark en ocupabilitat i emprenedoria per a educació superior


Benchmark en ocupabilitat i emprenedoria per a educació superior

Davant el creixent interès per potenciar l’ocupabilitat dels alumnes d’educació superior, són moltes les universitats que han desenvolupat serveis professionals i actuacions orientades a potenciar la inserció laboral dels seus estudiants titulats.

Precisament amb l’objectiu d’oferir uns serveis integrats d’orientació professional pròxima a l’mercat, contínua i personalitzada, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha creat el Vicerectorat de Competitivitat i Ocupabilitat. Una situació que ha motivat el desenvolupament d’un estudi, per part de Ubik media, amb la finalitat de determinar l’estratègia a seguir.

Per fer front a aquest encàrrec, vam realitzar un benchmark on s’analitzaven els serveis que 8 institucions d’educació superior prestaven als seus estudiants en temes d’orientació professional, ocupabilitat i emprenedoria.