Curs de comunicació científica a Cambridge en el marc del projecte PhD-PI3K


Curs de comunicació científica a Cambridge en el marc del projecte PhD-PI3K

El 20 de setembre vam dur a terme un taller sobre comunicació científica per als doctorands del projecte PhD-PI3K, liderat per l’IDIBELL i del qual som partner associat. La sessió va combinar apunts teòrics amb activitats pràctiques amb l’objectiu de proporcionar eines als joves investigadors per difondre els resultats de la seva recerca i millorar les seves habilitats comunicatives.

El taller va tenir lloc al Babraham Institute (Cambridge, UK) –un dels socis del projecte– en el marc de la celebració del mid-term meeting i d’una sèrie de training workshops entre els quals hi havia el de comunicació científica. Els joves investigadors d’aquesta Marie Skłodowska Curie action estan destinats a ser els futurs experts en la família d’enzims PI3K, que té implicacions importants en malalties com ara el càncer, la diabetis i les malalties neurodegeneratives, entre d’altres.