Desenvolupament de Plans de Màrqueting per a candidats TECNIO


Desenvolupament de Plans de Màrqueting per a candidats TECNIO

El juny passat van finalitzar els 12 mesos d’acompanyament d’UbiK media als 17 grups de recerca candidats a rebre el segell de qualitat TECNIO. L’encàrrec d’ACCIÓ era clar i concís: aconseguir que els 17 acabessin amb un pla de màrqueting executable associat a la seva activitat innovadora.

En una fase inicial, ens vam marcar l’objectiu de convèncer-los de la necessitat de desenvolupar un pla amb el qual identificar oportunitats de mercat i les seves respectives portes d’accés. I, en una segona etapa, els vam mostrar les pautes i eines a seguir per desenvolupar i executar el seu propi pla de màrqueting de forma rigorosa alhora que efectiva. Aquest esquema va ser premeditat. No concebíem entrar de ple en matèria sense abans transmetre’ls per què era clau desenvolupar un pla propi.

Som conscients de com els hem fet treballar però també de la magnífica resposta que hem rebut de tots i cadascun dels grups. Al llarg de tots aquests mesos, hem construït amb ells Canvas, DAFOs i matrius de Mckinsey; hem analitzat estratègies 4Cs i identificat KPIs; hem valorat canals de venda i distribució i treballat les seves habilitats comercials i comunicatives. I sempre la predisposició ha estat immillorable. Així que des de UbiK volem agrair a tots ells la seva dedicació, entusiasme, motivació i confiança. Estem ansiosos per veure els objectius del seu pla complerts.