Difusió a les xarxes socials de l’activitat I+D+I del grup Medicinal Chemistry & Synthesis


Difusió a les xarxes socials de l’activitat I+D+I del grup Medicinal Chemistry & Synthesis

El grup de recerca Medicinal Chemistry & Synthesis (MCS) de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC, CSIC) se centra en l’àmbit de la química terapèutica. D’una banda, investiga la millora i optimització de fàrmacs existents i, d’una altra, el desenvolupament de noves aproximacions terapèutiques. A més, ofereix serveis especialitzats de suport a la recerca tant per al sector públic com per al privat. De fet, MCS és candidat TECNIO, un segell de qualitat atorgat per ACCIÓ als grups amb un alt potencial de transferència, i va participar en les nostres sessions de formació i acompanyament a tots els candidats per a què desenvolupessin el seu pla de màrqueting.

Amb el propòsit de difondre els resultats de la seva activitat R+D+I, el grup MCS va sol·licitar la nostra col·laboració per a la posada en marxa d’una estratègia de comunicació en xarxes socials y gabinets de comunicació de centres afins.

En aquest sentit, entre octubre i novembre vam treballar en la disseminació de nous projectes competitius obtinguts per MCS, de noves col·laboracions amb laboratoris internacionals i també de les seves participacions en congressos, seminaris i fires especialitzades. Amb més d’una vintena d’impactes aconseguits en aquests dos mesos, encoratgem l’equip d’MCS a seguir amb l’estratègia per difondre el bon nivell de la recerca que realitzen dia rere dia.