Disseny, difusió i captació d’assistents per a la 1st International Research Conference on eHealth and eWell-being


Disseny, difusió i captació d’assistents per a la 1st International Research Conference on eHealth and eWell-being

El 26 de gener es va celebrar la 1st International Research Conference on eHealth and eWell-being, organitzat per l’eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el primer centre transdisciplinari del sud d’Europa dirigit a generar i transferir coneixement en l’àmbit de la salut digital. L’esdeveniment va comptar amb ponents de reconegut prestigi en el món de la salut electrònica, com Alejandro Jadad, fundador del Centre for Global eHealth Innovation (Canadà), i Stein Olav Skrøvseth, director del Norwegian Centre for E-health Research.

Celebrat al Palau Macaya de Barcelona, el congrés va servir com a espai de trobada per a experts i persones interessades en les noves evidències científiques derivades de l’e-health, i va permetre debatre sobre els reptes i les oportunitats que ofereixen les tecnologies digitals per a un canvi de paradigma en la salut.

Des d’Ubik hem participat en la conceptualització de la jornada, tot col·laborant en la selecció dels temes de debat, en la proposta de ponents, així com en l’elaboració del programa. A més, també hem intervingut en l’organització de l’esdeveniment amb la implementació d’un procés de captació d’assistents que ha permès descobrir i atraure agents externs a la universitat potencialment interessats en l’eSalut.