Estratègia de comunicació mediambiental

Estrategia uria menendez


Estratègia de comunicació mediambiental

Recentment, el bufet internacional Uría Menéndez ens ha demanat la nostra col·laboració en el disseny d’una estratègia de comunicació mediambiental per a una companyia energètica en situació de crisis de comunicació.

La comunicació mediambiental és un aspecte de gran rellevància per a qualsevol empresa industrial, essent essencial una divulgació transparent i franca de les activitats i impactes ambientals que genera. Amb una estratègia de comunicació adequada, s’aconsegueix forjar una imatge de fiabilitat i compromís amb l’entorn, donant a conèixer a l’administració pública, veïns, associacions ecologistes, clients, treballadors interns i mitjans de comunicació; els detalls de la feina que es realitza dia a dia.

Per assolir amb èxit aquestes metes, hem col·laborat amb advocats mediambientals en l’elaboració d’informes cientificotècnics en els que, mantenint el rigor científic, s’han adaptat els missatges comunicatius a diversos públics receptors, ja siguin autoritats governamentals o la ciutadania. A més, hem ofert assessorament estratègic i de gestió de crisi de comunicació per tal d’apropar l’activitat de la companyia als veïns i associacions ecologistes, per a que aquesta es percebi com una activitat amable amb el medi ambient i compromesa amb la societat.

Esperem que la nostra aportació hagi ajudat a aconseguir una bona sintonia entre l’empresa i el seu entorn, així com facilitat la labor de defensa del bufet que els representa.