Estratègia de comunicació mediambiental


Estratègia de comunicació mediambiental

Recentment, el bufet internacional Uría Menéndez ens ha demanat la nostra col·laboració en el disseny d’una estratègia de comunicació mediambiental per a una companyia energètica en situació de crisis de comunicació.

La comunicació mediambiental és un aspecte de gran rellevància per a qualsevol empresa industrial, essent essencial una divulgació transparent i franca de les activitats i impactes ambientals que genera. Amb una estratègia de comunicació adequada, s’aconsegueix forjar una imatge de fiabilitat i compromís amb l’entorn, donant a conèixer a l’administració pública, veïns, associacions ecologistes, clients, treballadors interns i mitjans de comunicació; els detalls de la feina que es realitza dia a dia.

Per assolir amb èxit aquestes metes, hem col·laborat amb advocats mediambientals en l’elaboració d’informes cientificotècnics en els que, mantenint el rigor científic, s’han adaptat els missatges comunicatius a diversos públics receptors, ja siguin autoritats governamentals o la ciutadania. A més, hem ofert assessorament estratègic i de gestió de crisi de comunicació per tal d’apropar l’activitat de la companyia als veïns i associacions ecologistes, per a que aquesta es percebi com una activitat amable amb el medi ambient i compromesa amb la societat.

Esperem que la nostra aportació hagi ajudat a aconseguir una bona sintonia entre l’empresa i el seu entorn, així com facilitat la labor de defensa del bufet que els representa.