Fitxa de serveis per a TecnATox


Fitxa de serveis per a TecnATox

¡Mostrar de forma senzilla i esquematitzada els diversos serveis que TecnATox ofereix tant a empreses com a institucions va ser l’objectiu que ens vam plantejar quan el centre ens va encarregar l’elaboració d’un fullet informatiu. El resultat és un document que mostra els diferents serveis classificats pel sector productiu als quals s’adrecen.

Integrat en la Universitat Rovira i Virgili, TecnATox està especialitzat en recerca i transferència en toxicologia ambiental i alimentària. Alhora, forma part de la xarxa TECNIO, la marca d’ACC1Ó que reuneix els centres experts en recerca industrial i en transferència de tecnologia de Catalunya. L’equip de TecnATox és, a més, l’autor de l’aplicació RibeFood, que permet portar el control dels tòxics que ingerim a través de la dieta des del palmell de la mà.