FORMACIÓ EN MÀRQUETING PER A CANDIDATS AL SEGELL TECNIO, PER ENCÀRREC D’ACCIÓ


FORMACIÓ EN MÀRQUETING PER A CANDIDATS AL SEGELL TECNIO, PER ENCÀRREC D’ACCIÓ

A mitjan 2016, ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, va escollir Ubik Media com a agència responsable de dur a terme una labor d’acompanyament per a disset grups de recerca. L’objectiu era ajudar-los a elaborar un pla de màrqueting, ja que eren candidats a rebre el segell de qualitat TECNIO, que atorga ACCIÓ.

TECNIO aglutina els principals centres i agents de transferència de Catalunya. En menys d’una dècada, els centres acreditats amb aquest segell han ingressat més de 1.000 milions d’euros, la meitat dels quals provenen de serveis de transferència tecnològica a empreses.

Durant dotze mesos, vam participar del programa de creixement que ACCIÓ va proporcionar als investigadors. Els vam fer sessions formatives i els vam assessorar de forma personalitzada perquè fossin capaços de desenvolupar el seu pla de màrqueting. Després vam fer un seguiment de la implantació de les accions definides en cada pla. Vam construir amb ells Canvas, DAFOs i matrius de McKinsey, vam analitzar estratègies 4Cs i vam identificar KPIs, vam valorar canals de venda i distribució i vam millorar les seves habilitats comercials i comunicatives.

Però el més gratificant d’aquest llarg procés va ser, d’una banda, transmetre’ls la importància que té per a ells identificar les oportunitats que ofereix el mercat i, de l’altra, donar-los eines perquè fossin autosuficients en el futur.