Memòria anual dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC


Memòria anual dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC

Durant el 2016 els Estudis de Ciències de la Salut (ECS) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) van obtenir uns magnífics resultats, amb xifres destacades com un creixement de més del 60% en nombre de matrícules respecte a 2015. Així mateix, també va ser l’any en què es van dur a terme algunes accions remarcables, com ara assentar les bases per a la creació de l’UOC eHealth Center, del qual ja us n’hem parlat amb anterioritat, l’adhesió a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables i l’organització de la Setmana pel Dret a l’Alimentació, entre d’altres.

Totes aquestes dades i fites s’han recollit a la Memòria 2016, que hem estructurat, editat i dissenyat –junt amb Niugràfic– per assolir els objectius que ens van encarregar des dels ECS. Creiem que el resultat final contribueix a la difusió dels esforços de consolidació i projecció cap al futur dels Estudis, motiu pel quan ens sentim molt satisfets amb la feina feta.