Memòria de projectes


Memòria de projectes

De petit format, pràctic, senzill i amb la informació més rellevant disponible amb un ràpid cop d’ull sobre la pàgina o la pantalla. Aquests van ser els criteris emprats per a disseny i concepció del Projects Report 2011, la memòria anual de projectes de l’Àrea de Tecnologia Educativa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El cert és que estem molt contents amb el resultat, que podeu veure aquí en versió PDF. No tenim cap dubte que el producte final no hauria estat el mateix sense el treball en equip realitzat conjuntament amb SuiGeneris i amb Irene Manresa, amb els quals repetiríem a ulls clucs.