Pàgines d’aterratge i presentacions per al projecte RRI Tools


Pàgines d’aterratge i presentacions per al projecte RRI Tools

Com ja us vam comentar, des de mitjans de 2015 que treballem amb l’equip coordinador del projecte europeu RRI Tools per a l’elaboració de diversos productes de comunicació vinculats al projecte. RRI és l’acrònim anglès de Responsible Research and Innovation, una estratègia de la UE cap un sistema de recerca i innovació més obert i capaç de donar resposta als reptes i necessitats de la societat del segle XXI.

Els objectius del projecte, que ja es troba a les acaballes, han estat difondre el concepte, reunir i oferir eines i estratègies per implementar l’RRI i crear una comunitat de pràctica al seu voltant. Des de la Fundació “La Caixa”, que coordina aquest macroprojecte de 26 partners i gairebé un centenar de hubs, se’ns va encarregar la conceptualització i el disseny d’11 pàgines d’aterratge (landing pages) i 12 presentacions, a banda dels vídeos sobre els quals us n’informàvem en e post anterior.

Així doncs, i en col·laboració amb Latent, la nostra tasca ha consistit en dotar d’estructura, continguts i disseny –en línia amb la imatge gràfica del projecte– les 11 landing específiques para a cada actor clau implicat en el sistema de recerca i innovació (gestors polítics, investigadors, educadors, empreses i entitats de la societat civil), així com per a cada àmbit clau per implementar l’RRI (ètica, igualtat de gènere, governança, accés obert, participació ciutadana i educació en ciència). A més, els continguts s’han adaptat a format presentació amb l’objectiu de sumar un canal més de difusió i coneixement de l’RRI, tant per als que s’hi volen iniciar com per als membres del consorci per comunicar-la en jornades i congressos.

Per acabar, tan sols agrair a tot l’equip de coordinació la bona predisposició, l’accessibilitat i el bon humor que han prevalgut al llarg d’aquests 18 mesos de treball conjunt, sovint intensos, però sempre productius i gratificants.