PLA DE COMUNICACIÓ PER AL CENTRE DE R+D+I, IREC

irec


PLA DE COMUNICACIÓ PER AL CENTRE DE R+D+I, IREC

A mitjan 2018, l’Institut de Recerca d’Energia de Catalunya ens va demanar fer un acompanyament estratègic del pla d’accions del desè aniversari del centre i també elaborar un pla de comunicació per als propers tres anys.

En el marc del desè aniversari, Ubik Media va dissenyar i conduir una jornada de caràcter intern amb l’objectiu de reconèixer i celebrar els èxits de l’IREC, centre de referència d’innovació tecnològica mundial en àrees com el desenvolupament de noves fonts energètiques de metodologies per a l’emmagatzematge, la distribució i la gestió intel·ligents de l’energia en col·laboració amb l’administració i el sector industrial. Va ser un plaer comprovar com l’equip de l’institut responia de forma entusiasta al reconeixement de l’abast i la importància de la seva feina.

Actualment ens trobem immersos en l’elaboració del pla de comunicació del centre. Volem reforçar la seva comunicació interna, establir una estratègia de premsa a curt i mitjà termini i donar forma als seus missatges comunicatius amb la intenció d’aconseguir una difusió de gran impacte a partir dels seus assoliments en recerca i transferència, posant èmfasi en les millores socials, econòmiques i acadèmiques que deriven de la consecució dels seus projectes.