POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

PROTECCIÓ DE DADES UBIKMEDIACIEN S.L.

 

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament de les seves dades personals.

 

Aquestes dades personals s’utilitzaran en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

 

La recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Ubikmediacien S.L. es compromet a mantenir la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Teniu el dret d’obtenir confirmació sobre si, a Ubikmediacien S.L., estem tractant les vostres dades personals, per tant, teniu el dret d’accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què es van recollir.