Portal MigranetWork


Portal MigranetWork

Creació del portal MigranetWork, un espai online on allotjar i desenvolupar projectes de recerca sobre l’impacte de les TIC entre els immigrants. El punt fort, un gestor que facilita la comunicació i el treball col·laboratiu entre investigadors. Adela, Nihil, Laia: un plaer treballar amb vosaltres!