Tríptic Campus Virtual


Tríptic Campus Virtual

Des de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ens van encarregar pensar en un tríptic per donar a conèixer les virtuts del Campus Virtual. Es tracta d’una plataforma emprada gairebé per 300.000 persones –des d’alumnes i professors fins a personal investigador i de gestió– i construïda sobre quatre grans pilars: el disseny centrat en l’usuari, l’ús de programari lliure i l’aplicació d’estàndards d’interoperabilitat i accessibilitat. El resultat és un entorn dinàmic, funcional, personalitzable i inclusiu que s’ha convertit en l’autèntic “edifici central” de la UOC