Tutorials “Mis Pacientes”


Tutorials “Mis Pacientes”

Us animem a fer ús del portal “Mis Pacientes“, una plataforma d’e-Health desenvolupada per l’empresa Stacks. Aquest site facilita i economitza la gestió de pacients i l’activitat de qualsevol centre sanitari. Els tutorials són només una mostra d’algunes de les funcionalitats que es poden portar a terme, a més, d’un punt de partida molt útil per a qualsevol usuari que vulgui començar a “mispacientar”.