Vídeo divulgatiu Projecte It-Liver


Vídeo divulgatiu Projecte It-Liver

En recerca és important que els diferents grups, institucions, universitats i empreses trobin la forma de compartir el seu coneixement, produint així la sinèrgia necessària per a aconseguir avenços. Des de l’Idibell, institució investigadora associada a l’Hospital de Bellvitge, s’ens va demanar que reflectíssim aquest esperit mitjançant un vídeo de difusió d’It-Liver, un projecte europeu liderat per Isabel Fabregat, en el propi Idibell, i focalitzat en la unió d’esforços per a la generació de noves teràpies i tractaments contra les malalties hepàtiques. Aquest n’és el resultat.