Vídeos per RRI Tools


Vídeos per RRI Tools

El passat mes de juny va començar el nostre camí en el projecte europeu RRI Tools, finançat pel Setè Programa Marc (FP7). Liderat per la Fundació “La Caixa” i amb la participació de 25 institucions europees més, aquest projecte persegueix col·laborar en la definició i la pràctica de la Recerca i Innovació Responsables a Europa (RRI, per les sigles en anglès). L’RRI estableix una nova relació entre la ciència i la societat basada en el diàleg i l’aprenentatge mutu per tal d’alinear els resultats de la recerca i la innovació amb els valors, necessitats i expectatives de la societat. Així mateix, el projecte RRI Tools té com a objectiu desenvolupar un conjunt innovador d’eines digitals destinades a la formació, la difusió i la implementació de l’RRI.

La tasca de Ubik consisteix a contribuir a l’elaboració d’una sèrie de productes de comunicació que transmetin què és l’RRI a col·lectius específics en format web, presentació i vídeo. De moment, us facilitem la producció audiovisual que hem completat: Vols saber què és l’RRI en 3 minuts? I com t’afecta l’RRI si ets un investigador, educador, policy maker, una organització de la societat civil o una empresa?