Vídeos sobre la tecnologia watermarking de la UOC


Vídeos sobre la tecnologia watermarking de la UOC

Patentada recentment als EUA, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desenvolupat una tecnologia de marcatge (watermarking) que permet incrustar informació extra imperceptible per a l’usuari en senyals d’àudio i de vídeo. Aquesta informació es pot recuperar des d’un dispositiu mòbil amb diferents objectius, des del màrqueting fins a la propietat intel·lectual.

Desenvolupada per investigadors del grup KISON, aquesta nova tecnologia ofereix diversos avantatges, com ara la seva elevada capacitat per incrustar dades en els senyals d’àudio i vídeo, i una fidelitat i robustesa més grans sota condicions adverses.

Realitzat en col·laboració amb MinifilmsTV, els vídeos expliquen de forma clara i senzilla com funciona aquesta tecnologia, els aspectes innovadors en relació amb les solucions actuals i la versatilitat d’usos que ofereix.