Workshop Ribefood


Workshop Ribefood

Cada vegada hi ha més conscienciació sobre el que mengem, ja no només per la quantitat de greixos, sucres i proteïnes que ingerim al llarg del dia sinó també pels conservants i additius que porten els aliments. Alhora, també es coneix cada cop més que alguns contaminants ambientals poden arribar a la taula i, de retruc, al nostre cos. En aquest sentit, disposar d’una eina que ens permeti controlar que no ingerim més mercuri o dioxines de les estrictament inevitables seria tot un encert.

En aquest context, Ribefood és una aplicació per a dispositius mòbils disponible gratuïtament per a iOS i Android que ofereix informació sobre contaminants més habituals en els aliments més comuns. Desenvolupada des de TecnATox –un centre especialitzat en Transferència Tecnològica en Toxicologia, Salut Ambiental i Alimentació vinculat a la Universitat Rovira i Virgili–, l’app encara es troba en fases molt inicials, però està rebent una molt bona acollida.

Els responsables de l’aplicació es van posar en contacte amb nosaltres amb l’objectiu de desenvolupar un model de negoci al seu voltant que en garantís la sostenibilitat i, alhora, permetés ampliar els serveis que ofereix. La nostra solució va ser organitzar un workshop amb especialistes en diversos àmbits –disseny, dret, economia, publicitat, etc.– tot seguint el business model canvas desenvolupat per Osterwalder. El cert és que la sessió va ser un èxit, així que de ben segur us podrem oferir més novetats en relació amb Ribefood en breu.